Daleko a zároveň blízko...

Židovský hřbitov mezi Drahonicemi a Lubencem, skoro za humny...
... a židovský hřbitov v Jeruzalémě - Olivetská hora...... Zeď nářků - Jeruzalém ...


Voňavo...

Před dvěma týdny...

... a včera ...