Výzdoba v kostele Velikonoce 2006( foto převzato z http://kostelyunas.net/stebno_jan_1.html )

Kostel sv. Jana Křtitele, stojící na okraji původně obdélníkové návsi, je poprvé připomínán roku 1359, po požáru roku 1656 byl obnoven v barokním slohu. Je jednolodní s valenou klenbou a s hranolovou věží. Velice zajímavá je renesanční kamenná kazatelna z roku 1593 s českým nápisem. Dokládá české osídlení v předbělohorské době. Dokonce ještě v berní rule z roku 1680 je ve Stebně uvedena řada českých jmen. Domnívám se, že nápis je první verš z 58. kapitoly z knihy proroka Izaiáše ze Starého zákona. V kralickém překladu zní : ,,Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povyš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácení jejich, a domu Jákobovu hříchy jejich.,, Hlavní oltář, který je dnes neúplný, pochází z konce 17. století. V sedmdesátých letech dvacátého století byla demolována fara s hospodářským zázemím a hřbitovem, takže dnes kostel vyniká na širokém prostranství. V současnosti je kostel nepřístupný – kromě počátku adventu a Velikonoc, kdy se v něm konají koncerty organizované chalupářským nadšencem.( Napsal p. Martin Prudký, převzato z http://www.hrady.cz/?OID=7811 )


... a část mé tehdejší výzdoby pro velikonční koncert
Žádné komentáře:

Okomentovat